Biyografi

ÖZKAN ELAGÖZ – otodidakt

1970 – KÜTAHYA  /  TÜRKİYE

Ebru sanatında zor olarak kabul edilen “ akkase ” tekniğini çini ve seramik objelere sır altı

tekniğini uygulayabilen ilk sanatçıdır.

Amerika, Kuveyt, Güney Kore ve yurt içinde çeşitli sergiler açan sanatçının koleksiyonerlerde

eserleri bulunmaktadır.

Sanat çalışmalarına UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında bulunan Kütahyada devam eden T.C.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı olan Özkan ELAGÖZ; “ katmanlar ” ismini verdiği kendine

has teknik ile ebru eserler üretmektedir.

Dokusal çatlak ismi ile bilinen ve sanatçı tarafından geliştirilen bir başka teknik ile de çağdaş

sanatlar alanında eserler üretmektedir. Bu eserlerin üretiminde çini fabrikalarının revizyon esnasında

hurdaya attıkları atıl malzemeleri kullanabilen sanatçı bu sayede geriye dönüşüm ile atıkları sanata

kazandırabilmektedir.

Canlı, cansız yaratılan her şeyin kendine has yüzey dokuları var. Bunlar yaşadığımız Evrende

çok uzun yıllar içerisinde maruz kaldıkları bir takım iç veya dış etkenlerin neticesinde değişikliklere

uğramışlardır.

Ne yazık ki ilk yaratıldıkları gibi değillerdir.

Çöller, dağlar, nehir yatakları, vadiler, kanyonlar, su deltaları, ağaç gövdeleri, zaman içerisinde

değişmişler ve değişmeye de devam etmektedirler. Bu oluşumlar eserlerine ilham kaynağı olmuşlardır.

Dünya kültür mirasına, yaşadığı dönemdeki güzellikleri bırakabilme adına bu eserleri üretmekte

olan sanatçı geliştirdiği tekniği sayesinde her eserden kişiye özel bir adet üretmektedir.